Plan een rondleiding
Aanmelden
Portaal

Extra zorg kinderen

Kijken naar de mogelijkheden van kinderen in plaats van naar de beperkingen, samen waar het samen kan, ongeacht leeftijd, ontwikkelingsniveau, zorgbehoefte of afkomst. Dat betekent dat je ook met een extra zorgvraag welkom bent bij Bzzzonder.  Deze inclusiegedachte vormt de basis voor het aanbod van Bzzzonder.  We gaan graag in gesprek om te kijken op welke plek een kind het beste tot zijn of haar recht komt. Bijvoorbeeld in een speciale structuurgroep, of door de inzet van een orthopedagoog of een verpleegkundige.

Sociale integratie staat centraal, waarbij elk kind op de groep krijgt wat hij of zij nodig heeft. Indien mogelijk vindt de opvang plaats in een reguliere groep. Daarnaast biedt Bzzzonder, onder de naam Bzzzonder Leven, op een aantal locaties kleinschalig logeren en (individuele) begeleiding/opvang in kleine (structuur-) groepen. Dit is mogelijk voor kinderen van 0 tot 21 jaar. Ben je ouder dan 21? Kijk dan even naar onze plekken voor 21-99 jaar!

Logeer-, vakantie-, en zaterdagopvang

Naast de opvang op onze reguliere kinderopvanggroepen biedt Bzzzonder meer voor kinderen met een zorgvraag. Bijvoorbeeld in een speciale structuurgroep. Soms is het fijn als je een andere besteding van je weekend of je vakantie hebt. Bzzzonder biedt dat. Kleinschalige opvang voor kinderen met een extra zorgvraag. Dit kan in Kinderbelevingsscentrum De Vathorst, Bzzzonder ‘t Woud en Bzzzonder De Laakboerderij.

Zoek je een plek voor een kind met extra zorg? Neem dan gerust even contact op met zorgcoördinator Miriam.

Er wordt meegedacht!

Als je kind een zorgvraag hebt maak je je zelf ook extra zorgen. Bij Bzzzonder werd geluisterd, meegedacht en vooral gehandeld. Nu hebben we thuis meer rust en heeft Anne een superfijne tijd in het weekend!

Esther, Bzzzonder Leven

Het geeft lucht!

Ik ben Niek. Ik mag in het weekend vaak logeren bij Bzzzonder De Laakboerderij. Dat vind ik leuk. Het is vaak druk in mijn hoofd. Ik aai graag de konijnen. Daar word ik rustig van. Bij Bzzzonder leggen ze goed uit wat we gaan doen op een dag. Dat vind ik fijn.

Doei!

Groetjes van Niek