Bzzzonder in Elim?

Wat leuk dat u naar deze pagina hebt doorgeklikt. We willen namelijk heel graag inventariseren of er in Elim behoefte is aan kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. We bieden namelijk al verschillende vormen van opvang in Hoogeveen, Hoogeveen-Zuid en Nieuwleusen en zouden graag uitbreiden in Elim. Daarom het verzoek of u onderstaande enquete in wilt vullen zodat we na kunnen gaan of er voldoende animo voor is. Alvast heel hartelijk dank!

Kindercentrum Bzzzonder biedt door heel Nederland opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar: kinderdagverblijf, Peuterbelevingsschool, buitenschoolse-, voorschoolse-, én tussenschoolse opvang. Bij Bzzzonder is ieder kind welkom, ook als een kind extra zorg nodig is. We kijken naar mogelijkheden en manieren om plekken te creeren waar niet alleen ieder kind welkom is, maar zich dat ook echt voelt! Dat gaat ons extra goed af omdat we dat doen vanuit onze christelijke identiteit.

Behoeftepeiling kinderopvang Elim