Een incidentele extra dag afnemen is altijd mogelijk als de bezetting het toelaat. De aanvraag gaat via de groep waar uw kind wordt opgevangen en wordt apart in rekening gebracht. U kunt ook een Bzzzonderbon aanvragen (voordelig incidentele opvang per vijf en tien strippen af te nemen – lees meer over de regels van de Bzzzonderbon elders bij vraag en antwoord). Ook ruilen is mogelijk: u kunt per week maximaal 1 dag ruilen in dezelfde kalenderweek. Ook hiervoor worden de afspraken gemaakt met de medewerkers op de groep.