Een incidentele extra dag afnemen is altijd mogelijk als de bezetting het toelaat. De aanvraag kunt u via de ouderapp aanvragen.