Opzeggen of dagen wijzigen moet altijd schriftelijk, per post of per e-mail gebeuren: planning@bzzzonder.nl. Wij hanteren een minimale opzegtermijn van een maand.