Ja, de jaaropgave, het overzicht van alle betalingen van het afgelopen jaar, ontvangt u jaarlijks van ons in de maand januari van het volgende jaar, mits er geen sprake is van een betalingsachterstand.