Apetrots zijn we! Dat we onze Bzzzondervisie hebben kunnen vatten in een nieuw pedagogisch beleid. Verandert er dan veel? Niet in de zin van ons aanbod. Wel in de zin dat we veel meer aandacht hebben voor het kind, meer kennis hebben voor de ontwikkeling en nog beter weten hoe we kinderen kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Benieuwd? Download het plan hier