Oudercommissie

Naast de kinderen zijn de ouders voor Bzzzonder van onschatbare waarde. Bzzzonder luistert graag naar tips, advies en meningen van haar ouders. Dus wil jij iets bespreken? Doe dat gerust.

Daarnaast is er op elke locatie een oudercommissie. De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie. Wil je iets bespreekbaar maken bij de oudercommissie, dan vind het mailadres op de pagina van de desbetreffende locatie.

Wat doet de OC?

De oudercommissie heeft als doel:

– De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

– Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

– Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en het bestuur en middels de centrale oudercommissie.

Kom erbij!

Weet jij van de hoed en de rand? Is Nieuwsgierig jouw tweede naam? Weet jij als geen ander hoe dingen beter kunnen en komt Jan en Alleman altijd naar jou toe voor een gedegen en eerlijk advies? Of vind je het gewoon leuk om een uniek kijkje in de keuken van Bzzzonder te krijgen? Ja? Word lid van onze oudercommissie! Een hele uitdagende, afwisselende en gezellige taak!

 

Zorg dragen!

Ik vind het belangrijk zorg te dragen voor de belangen van de kinderen en ouders die dagelijks bij Bzzzonder zijn!

Henri Boersema, Bzzzonder De Vathorst

Betrokken

Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de opvang en bij Bzzzonder. Het geeft me leuke inzichten in de wereld die kinderopvang heet.

Esther van Veldhuijzen, Bzzzonder Hart van Vathorst