Zorgcoördinator Miriam

Bij Bzzzonder is iedereen welkom! Naast de kinderen voor de reguliere kinderopvang, zijn er kinderen aanwezig met een WLZ indicatie en kinderen die zorg ontvangen vanuit de Jeugdwet (PGB, ZiN). Daarnaast biedt Bzzzonder ook dagbestedingsplekken vanuit WMO en WLZ voor (jong)volwassenen.

Om de zorg binnen Bzzzonder te coördineren is er binnen Bzzzonder een zorgcoördinator aanwezig. Ze heet Miriam en is een ster in het vertalen van een zorgvraag naar een fijne plek. De ene keer is deze fijn plek bijvoorbeeld een aantal dagdelen binnen de zaterdagopvang voor een kind met autisme spectrum stoornis. De andere keer gaat het om een plek in het groenteam voor een volwassene met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In Bzzzonder is stichting Bzzzonder Leven actief om deze sociale integratie vorm te geven. We leveren zorg op maat, wat betekent dat er samen gekeken wordt naar wat het beste is!

De zorg voor kinderen kan bestaan uit extra begeleiding op de reguliere kinderopvangroep of plaatsing in een structuurgroep. Ook is er zaterdag- en logeeropvang. Het doel is altijd om zoveel mogelijk samen te doen om zo sociale integratie te bevorderen. Voor volwassenen zijn er dagbestedingsplekken in bijvoorbeeld de kinderopvang. Maar ook op één van onze horecaplekken, in het groen of als spin in het web in ons supportteam (backoffice van Bzzzonder).

Ik wil graag kennismaken met de zorgcoördinator!

  • Voordat je op versturen klikt willen we je graag nog even wijzen op ons privacystatement onderaan de pagina. Dan weet je welke gegevens we verzamelen, waarom en wat we daarmee doen.