Samenleven

‘Meer’ bieden we ook graag, in overleg met jou als ouder/verzorger. Vertel ons wat je kind nodig heeft, dan gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om de opvang voor jouw kind passend te maken. Zodat je kind volledig zichzelf kan zijn bij ons. We geloven in de kracht van samenleven en in een inclusieve maatschappij waarin iedereen welkom is. Ongeacht leeftijd, ontwikkelingsniveau, zorgbehoefte of afkomst. Deze inclusiegedachte vormt de basis voor het aanbod van Bzzzonder.

Waar mogelijk vangen we kinderen samen op een inclusieve groep op. Maar natuurlijk is iedereen anders en zal niet ieder kind tot zijn of haar recht komen op een inclusieve opvanggroep. Voor die kinderen bieden we, onder de naam Bzzzonder Leven ook zaterdagopvang en (individuele) begeleiding/opvang zodat we toch iedereen welkom kunnen heten. Dit is mogelijk voor kinderen van 0 tot 21 jaar. Ben je ouder dan 21? Kijk dan even naar onze plekken voor 21-101 jaar!